top of page

Oddělení přírodovědy

Vedoucí oddělení Bc.Adam Bura

734 463 872, bura.adam@seznam.cz

Oddělení přírodovědy poskytuje, již od otevření nové budovy Domu dětí a mládeže Orlová.

v roce 1990, dětem možnost nahlédnout do světa přírodních věd.

Hlavním lákadlem pro děti je svět zoologie a botaniky, kde na ně na velkém prostoru pěti místností čeká doslova „celý svět“.

V převážně biotopově zařízených expozicích mohou vidět více než 100 taxonů živočichů.

Od drobných bezobratlých přes tropické ryby a obojživelníky, populární velké želvy

a hady až po oblíbené domácí i divoké formy savců. Na většině míst se pak děti setkají také s tropickými rostlinami.  Vše je doplněno moderně vybavenou učebnou,

kde se děti, ať už v zájmových útvarech nebo při návštěvě školských zařízení

na vzdělávacích programech, mohou dozvědět více o životě zvířat, jejich vývoji, systematice, ekologii a etologii, ale také o aktuálních problémech životního prostředí.

Další částí oddělení je také technická sekce, kde si děti mohou

v taktéž moderně vybavené učebně vyzkoušet fungování robotiky a 3D tisku!

bottom of page