top of page

Mateřské centrum Bejbáček

Vedoucí MC Bejbáček Silvie Tůmová

603 858 512, tumova@ddm-orlova.cz

CO CHCEME ?

Chceme umožnit maminkám na mateřské dovolené, ale i těm zaměstnaným vyjít z izolace a prožívat mateřskou dovolenou a volný čas aktivně, dostat se mezi ostatní maminky, poznat nové přátele, ukázat své dovednosti, něčemu se přiučit,

postěžovat si na svá trápení a starosti všedních dnů, poveselit se při vyprávění,

co už který capart zvládá a vzájemně si  vypomoci.

Chceme bavit nejen děti, ale i maminky, chceme pořádat kurzy, semináře,

přednášky podle Vašich zálib a zájmů i pro Vás.

Chceme fungovat na principu vlastní aktivity a tvořivosti maminek a ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí,

chceme od zájmových aktivit maminek odvíjet provoz a program našeho centra Bejbáček.

Chceme se scházet a věnovat se společným činnostem z různých oblastí - pohybové, hudební, výtvarné.

Činnosti chceme přizpůsobit věku a zájmu dětí, tak aby podporovaly rozvoj osobnosti dítěte

a podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji.

Chceme, aby děti navázaly kontakty, domlouvaly se s vrstevníky,

nenásilnou formou se seznámily s novým prostředím a pravidly.

Chceme, aby si pohrály s neokoukanými hračkami, učily se je uklízet a půjčovat.

 

Seznámení se s prostředím Bejbáčku by mohlo hrát pozitivní roli v odbourávání strachu dětí před vlastní docházkou do mateřské školy. V praxi se nám potvrdilo, že děti které navštěvovaly Baby Club přešly bezproblémově na pětidenní i stálou docházku do MŠ.

Finance chceme získávat nejen od členů, ale především  z dotací a grantů různých organizací, od sponzorů atd. 

  • Facebook
1 (1).jpg
bottom of page