VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

ZMĚNA V ORGANIZACI LETNÍCH TÁBORŮ 2020 !!!

ORGANIZACE LETNÍCH TÁBORŮ 2020
Dům dětí a mládeže v Orlové sděluje, že z důvodu zajištění ochrany zdraví účastníků pobytových táborů a s ohledem
na obtížnost predikce epidemiologické situace v období letních prázdnin
nebudou organizovány tyto pobytové letní tábory:

  • 28.6. – 4.7.2020         TZ Krásná – Angry Birds
  • 19.7. – 25.7.2020       Hotel Kamzík Malá Morávka
  • 26.7. – 1.8.2020         Horská chata Bílá

Důvodem zrušení je naplnění podmínek Hygienicko-protiepidemických opatření stanových
pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 Ministerstvem zdravotnictví ČR. Především se jedná o vytvoření homogenních skupin,
které se nemůžou prolínat při činnosti, stravování apod.  V hotelích a penziónech nejsme toto schopni zajistit, jelikož se jedná o velká rekreační zařízení,
která budou využívána dalšími rekreanty. Dalším stěžejním důvodem je účast pedagogů rizikových skupin na letní táboře Angry Birds.
Pobytové tábory ve dnech 2.8. – 8.8.2020 v Krásné a 17.8. -23.8.2020 v Bolaticích budou realizovány. Nově budeme požadovat
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci ne starší 1 roku.
Rodiče zrušených pobytových táborů budou osloveni a bude jim nabídnuta možnost účasti na příměstském táboře ve stejném termínu.
Rovněž žádáme rodiče o vyřešení vrátky za tábor, popř. převodu finanční částky na jiný tábor (toto vyřešíte s p.Kněžíkovou, která Vás bude kontaktovat).
Příměstské tábory se konají beze změn. Proto žádáme rodiče o urychlené odevzdání přihlášek, zaplacení záloh, popřípadě celé částky táboru.
Upozorňujeme, že může dojít ke změně programu především v oblasti pořádání výletů (zájezdový autobus – ne veřejná hromadná doprava, výlety do přírody…),
dále pak děti budou nosit roušky (zajisti rodiče, včetně sáčku pro odkládání roušek) dle pokynu vedoucích (cesta na oběd, autobus, prostory mimo tábor…),
nutné označení pitné láhve, apod. Další pokyny Vám budou předány před nástupem na tábor dle aktuální epidemiologické situace.
Dětem bude denně při nástupu na příměstský tábor měřena teplota a při zvýšené teplotě, popřípadě jiných známkách
onemocnění má pořadatel povinnost dítě z táboru ze zdravotních důvodů vyloučit a předat zpět zákonným zástupcům.
Více informací Vám podají vedoucí příměstských táborů.
 
21.5.2020
 
Mgr.Jana Šertlerová, ředitelka DDM Orlová

xnxx porn