VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Přehled kurzů - termín zahájení 2017/2018

V příloze naleznete termíny zahajovacích cvičení kurzů na 1. pololetí školního roku 2017/2018. Již se nelze dohlašovat do kurzů - CVIČENÍ VELKÉ MÍČE 1, 2, JÓGA PRO POKROČILÉ, JÓGA PRO DOSPĚLÉ - ZAČÁTEČNÍKY.
Do 22. 9. 2017 je možné se ještě dohlásit na kurzy, které zatím nejsou uvedené.
Informace o kurzech: Lenka Vargová, vedoucí oddělení TV

Přehled kroužků TV, které již rozjíždějí činnost

V příloze naleznete seznam kroužků, které v nejbližších dnech rozjíždějí svou činnost. Další ZÚ průběžně doplňujeme, o začátcích cvičení budeme informovat.
Informace o ZÚ na oddělení TV poskytne: Lenka Vargová, 732 704 033, vargova@ddm-orlova.cz

Dům dětí a mládeže Orlová hledá vedoucí ZÚ - výuky hry na kytaru

Dům dětí a mládeže Orlová hledá pro školní rok 2017/2018 učitelku/učitele s ped. vzděláním k vedení zájmového útvaru - výuky hry na kytaru. Jedná se o odpolední výuku dětí v rozsahu cca 3 hodin týdně. Bližší informace sdělí ředitelka DDM Mgr.Jana Šertlerová na tel.čísle 731479177. Děkujeme