VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Nabídka pracovního poměru uklízečky - PRO VELKÝ ZÁJEM UKONČENO

Nabídka pracovního poměru uklízečky Dům dětí a mládeže Orlová, příspěvková organizace přijme od 1.2.2021 uklízečku do hlavního pracovního poměru (pracovní úvazek 75% - 6 hodin denně na ranní směny). Jedná se o pravidelný úklid prostor DDM s tím, že úklid bude prováděn i na oddělení přírodních věd.

Technika v Orlové opět na vzestupu

TECHNIKA V ORLOVÉ OPĚT NA VZESTUPU Grant NADACE OKD v rámci programu PRO REGION Dům dětí a mládeže Orlová v době svého otevření disponoval různými druhy technických zájmových kroužků. Např. pracovaly u nás kroužky leteckých modelářů, auto modelářů, foto kroužky, rádio technické kroužky, apod. Postupem času došlo k útlumu těchto aktivit, zájem dětí byl stále menší.

Interaktivní technika v DDM Orlová

Interaktivní technika v Domě dětí a mládeže Orlová 

Budovy DDM Orlová, MC Bejbáček a Klub Spirála uzavřený

Budovy DDM Orlová, MC Bejbáček a Klub Spirála
jsou od 22.10.2020 uzavřeny až do odvolání.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se DDM Orlová a Klubu Spirála nás neváhejte kontaktovat
na náš e-mail ddm@ddm-orlova.cz nebo na tel.731479477,
a to pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin.
V případě dotazů týkajících se MC Bejbáček je nutné
se informovat na e-meilu tumova@ddm-orlova.cz, telefon 603858512 v pondělí až pátek od 8 do 14 hodin.

Děkujeme za pochopení, přejeme pevné zdraví a těšíme se na brzké setkání.

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČR č. 1022
ZE DNE 12. ŘÍJNA 2020
BUDE DDM ORLOVÁ S ÚČINNOSTÍ
OD 14. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020
(včetně)UZAVŘEN
PRO DĚTI, ŽÁKY, STUDENTY A JINÉ ÚČASTNÍKY
V OBLASTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
Č. 26/2020 KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
MKS OSTRAVA
BUDE OMEZEN PROVOZ DDM ORLOVÁ

PROVOZNÍ DOBA DDM ORLOVÁ
OD 5. ŘÍJNA DO 18. ŘÍJNA 2020
JE STANOVENA OD 7:00 DO 15:00 HODIN

SDĚLENÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NAŘIZUJE MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM
č.26/2020

Omezení provozu středisek volného času spočívající
v zákazu osobní přítomností dětí, žáků a studentů
a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání s účinností

INFORMACE K ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ A KURZŮ 2020/2021

INFORMACE K ZAHÁJENÍ
ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮA KURZŮ:

Přihlášky do kroužků a kurzů jsou k dispozici na recepci DDM a odevzdávají se tamtéž do 14.9.2020.

Taneční kluby a výtvarné kroužky zahájí zápis a to:
TK JOY a TK TBC od 1. do 10.9. od 14 do 17 hodin

Výtvarné aktivity od 1. do 11.9. od 15 do 17 hodin
Kroužky budou postupně zahajovány od 15.9., některé se otevřou na začátku října.

Sledujte informace o zahájení kroužků a kurzů na FC DDM, letácích, popřípadě budete o otevření kroužku informováni.

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2O2O / 2O21. 

VIDEO K ZÁPISU NALEZNETE POD TÍMTO ODKAZEM: 

https://www.youtube.com/watch?v=FLaGrzGXnn4&feature=youtu.be