facebook Klub Kudy Kam

Švábi (Blattodea)

Švábi jsou starobylou skupinou hmyzu. Za 350 miliónů let svou podobu prakticky nezměnili, což také dokazuje jejich úspěšnost, Na světě jich existuje přes 4500 druhů. V ČR je jich původních 5. Jsou velice úspěšní v obsazování nových území a na světě se cizokrajné druhy rozšiřují především lodní dopravou. Asi 30 z nich se přizpůsobilo na život v blízkosti člověka - 4 jsou pak významnými "škůdci" člověka.
Na stavbě těla švábů je nejzajímavější štítek kryjící hlavu a předohruď a pak 2 článkované štětiny na konci zadečku. Hlava je tedy umístěna pod štítkem a její ústní ústrojí směřuje dolů. Seshora tak hlava není, až na tykadla, vůbec vidět.
Vyskytují se na celém světě, největší počet druhů najdeme v tropech. Zde všude jsou typickými všežravci rozkládajícími rostlinné a živočišné "zbytky". Najdeme zde však samozřejmě i vyjímky, a tak se někteří živí pouze tekutou stravou a jiní loví drobný hmyz, Velikostí jsou taktéž silně rozrůzněni, od druhů měřících 5 mm až po 10 centimetrové druhy.
Vůči životním podmínkám jsou (většinou) velice odolní. Vydrří až měsíc bez vody, tři měsíce bez potravy a bylo také zjištěno, že snesou vysoké dávky radioaktivního záření, které by jiné živočichy již zahubily. A právě díky tomu všemu dohromady jsou tak úspěšní.

 

Druhy chované v DDM Orlová:

  • Šváb turkistánský (Shelfordella tartata)

Poměrně malý druh švába, měří okolo 22-28 cm. Obývá širokou oblast zahrnující střední Asii a severovýchodní Afriku. Zavlečen byl do U.S.A.. Je u něj vyvinutá silná pohlavní dvojtvárnost. Samice je tmavě hnědá bez křídel. Samec je naopak okřídlený a je rezavě zbarvený.

  • Šváb šedý (Nauphoeta cinerea)

Šrroce rozšířený druh švába, který dnes díky člověku obývá prakticky celý svět. Jsou jedním z nejčastěji chovaných švábů jako živé krmivo pro jiné živočichy. Pokud z chovu utečou, dokáží v krátké době zamořit budovu, a boj s nimi je dosti obtížný. Částí jejich úspěchu je "živorodost", kdy samice přivádí na svět až 40 nymf. Ty se od dospělých jedinců liší především absencí křídel a menší velikostí. V dospělosti jsou okřídlená obě pohlaví.

  • Šváb velkokřídlý (Archimandrita tesselata)

Velký a robustní druh švába dorůstající délky až 55-70 mm. Samice bývají větší a také širší. Vyskytuje se v Střední a Jižní Americe. Ačkoli nepatří mezi nejdelší šváby, svou šířkou a hmotností se řadí mezi největší šváby vůbec. Pro svou velikost také patří mezi nelétavé druhy, ikdyž jsou u něj křídla plně vyvinuta.

  • Šváb (Blaberus discoidalis)

Tento druh švába bohužel stále nemá své české jméno. Z angličtiny by se jeho jméno dalo přeložit jako šváb diskoidní nebo falešný šváb smrtihlav. I přesto, že není velice podobný blízce příbuznému švábu smrtihlavovi (B.craniifer). Obývá Střední Ameriku a Mexiko. Dorůstá velikosti 35-45 mm. Také se řadí mezi nelétavé druhy.

 

  • Šváb obrovský (Blaberus giganteus)

Vyskytuje se v Střední a Jižní Americe. Zavlečen byl do západní Indie. Dorůstá do délky 72-90 mm a je tedy jedním z největších švábů vůbec. Samice jsou dosti těžké a létat neumějí. Samci jsou lehčí a tak létat dovedou. I tak je ale let omezen spíše na skoky.

 

  • Šváb argentinský (Blaptica dubia)

Jedná se o další středo a jihoamerický druh, který se vyskytuje skrze celou tuto oblast. České pojmenování dostal podle státu Argentína, anglické pak podle Fran.Guyany. Dorůstá do délky 42-50 mm. U tohoto druhu lze velice snadno rozeznat pohlaví. Samci mají plně vyvinutá křídla. Samicím po nich zbyly jen "pahýlky". Také patří mezi nelétavé druhy.

 

  • Šváb zelený (Panchlora nivea)

Je malý druh švába, dorůstající 12 (samci)-24 (samice) mm. Vyskytuje se na Kubě, v Karibiku a na východním pobřeží U.S.A. od Floridy po Texas a dále severně až do Charlestonu a Jižní Karolíny. V těchto místech vyhledává tropické a subtropické lokality. Jedná se hlavně o noční druh, který v přírodě nalétává, podobně jako u nás "můry" na noční osvětlení. Mezi ostatními je zajímavý jednak živorodostí a pak tím, že přijímá jen tekutou potravu. S tuhou potravou se nevyrovná a tak přijímá jen nektar nebo silně zralé ovoce.