VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

OBNOVENÍ ČINNOSTÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A KURZŮ PROVOZ ZAHÁJEN 11. 5. 2020

 
 

 

OBNOVENÍ ČINNOSTÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A KURZŮ

PROVOZ ZAHÁJEN 11. 5. 2020

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020  bude ke dni 11. 5. 2020 obnovena činnostmzájmových kroužku a kurzů.
Činnost bude probíhat do 30. 6. 2020.

Účast v kroužcích je dobrovolná.

Pobyt účastníků v DDM se bude řídit těmito principy:

  • Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
  • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Při činnosti v učebnách není rouška povinná  (možné vajíčky dle rizikových skupin).
  • DDM bude zajišťovat  další podmínky ochrany zdraví pro účastníky zájmového vzdělávání i zaměstnance DDM.
  • Počet osob při zájmovém vzdělávání - max. 15.
  • Zákonný zástupce, člen zájmového kroužku odevzdá při první účasti v kroužku Čestné prohlášení již ke stažení nebo bude zasláno účastníkům emailem, popřípadě vypíše na místě

MC Bejbáček činnost zahajuje rovněž dne 11. 5. 2020.

Klub Spirála bude nadále připravován pro hlídání dětí rizikových skupin zaměstnanců a pro činnost zájmových kroužků DDM. 
Nebude otevřen pro veřejnost.

V případě nejasností komunikujte s vedoucím zájmových kroužků, vedoucími odborných oddělení, vedoucí MC Bejbáček,
popřípadě ředitelkou DDM Orlová  ( 731 479 177)

PřílohaVelikost
cestné prohlášení DDM Orlová.pdf268.76 KB