VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Letní tábory 2020

Letní tábory

DDM se plně připravuje na zahájení letních táborů.
Ke dni 15.5.2020 budeme vědět více.
Rodiče dostanou informace o dalších krocích.
Rovněž Vás vyzveme k odevzdání přihlášek.
Zálohy budou posunuty do 31.5.2020 Více inf. u hlavních vedoucích letních táborů,
popřípadě u ředitelky DDM - 731 479 177