VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ORLOVÁ HLEDÁ VEDOUCÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ORLOVÁ
hledá vedoucí zájmových kroužků RYBÁŘSKÝ,  PŘEDŠKOLÁČEK V ŘÍŠI ZVÍŘAT (nejlépe učitelka MŠ),
ROBOTIKA (LEGO ROBOTIKA), TISKNEME VE 3D, VÝTVARNÝ KROUŽEK (možnost různých výtvarných technik).
Schůzky by probíhaly na DDM 1 až 2x týdně v odpoledních hodinách.
Děti mají o tyto činnosti zájem a byla by velká škoda je nepodpořit.
O dalším, včetně finančního ohodnocení
Vás bude informovat Mgr.Jana Šertlerová, ředitelka DDM Orlová, 731479177,
sertlerova@ddm-orlova.cz.

Předem děkujeme za Vás projevený zájem a těšíme se na možnou spolupráci.