facebook Klub Kudy Kam

Aktuality / Info. pro členy

!!!!! INFORMACE PRO VŠECHNY ČLENY !!!!!!

PŘIPOMÍNÁM VŠEM, ŽE JE ZAKÁZÁNO ZVEŘEJŇOVAT CHOREOGRAFIE SOUTĚŽNÍCH SKUPIN NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ČI SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!!!
PŘIPOMÍNÁME VŠEM NAŠIM ČLENŮM,
ŽE V OBDOBÍ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN
TJ. 29.-30.10.2018
NEPROBHAJÍ ŽÁDNÉ TRÉNINKY. 

VAŠI TRENÉŘI


VYSTOUPENÍ HLAVNÍ KATEGORIE 

31.10.2018 - DDM ORLOVÁ - VYHLÁŠENÍ PLAVECKÉ ŠTAFETY
SRAZ VE 14:30 HOD. VYSTOUPENÍ PAK PROBĚHNE V 15:00 HOD. V DDM ORLOVÁ.

8.11.2018  - SPOLKOVÁ VÝSTAVA DKMO
SRAZ: 8:00 HOD. VYSTOUPENÍ PAK PROBĚHNE V 9:00 HOD. (OMLUVENKY OBDRŽÍTE TÝDEN PŘEDEM)VYSTOUPENÍ DĚTSKÁ KATEGORIE A

5.12.2018 - MIKULÁŠ DDM
(VYSTOUPENÍ V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH)
BLIŽŠÍ INFO V PRŮBĚHU MĚSÍCE LISTOPAD

7.12.2018 - BAVÍME SE NAVZÁJEM
(VYSTOUPENÍ V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH)
BLIŽŠÍ INFO V PRŮBĚHU MĚSÍCE LISTOPAD

 


TANEČNÍ SHOW 2019 

TANEČNÍ SHOW 2019 -  TANEČNÍ KLUB TO BE CONTINUED

TERMÍN: 30.1. – 31.1.2019

30.1.2019 vystoupení dopoledne v 8:15 a 10:00 hod., odpoledne v 16:00 a 18:00 hod. 
31.1.2019 vystoupení dopoledne v 8:15 a 10:00 hod., odpoledne v 16:00 a 18:00 hod. 
  
Dopolední vystoupení pro mateřské a základní školy.
Odpoledne pro rodiče a veřejnost.

Vstupné na dopolední představení pro MŠ/ZŠ 30,- Kč.
Vstupné na odpolední představení pro rodiče a širokou veřejnost 50,- Kč. 

Generální zkouška – úterý 29.1.2019 od 16:00 hod.
Sraz na generální zkoušku již v 15:30 hod. 

-      na generální zkoušku mají rodiče vstup zakázán, zúčastnit se mohou pouze rodiče dětí, které chodí do školky

PŘÍCHOD NA RANNÍ VYSTOUPENÍ.
30.1. - 31.1. 2019 NEJDŘÍVE V 7:00 HOD., NEJPOZDĚJI V 7:20 HOD.
PŘÍCHOD NA ODPOLEDNÍ VYSTOUPENÍ
30.1. - 31.1.2019 NEJDŘÍVE V 15:00 HOD., NEJPOZDĚJI V 15:20 HOD.

Dívky budou mít gumičky, hřeben, lak na vlasy, pinetky.

(Prosíme, aby rodiče z Mini kat., dovedli své ratolesti na dopolední i odpolední vystoupení vždy co nejdříve, jelikož jejich choreografie je mezi prvními čísly v celé taneční show. Především musíme děti před vystoupením nalíčit a učesat.)

Po odtančení druhého dopoledního vystoupení (tj. 10:00 hod.) mohou jít děti domů, přibližně 10:45 hod. Na odpoledním vystoupení děti odcházejí až po skončení celé taneční show, jelikož na každém odpoledním vystoupení bude probíhat děkování divákům tzv. děkovačka.

Každá taneční skupina bude mít určenou šatnu, ve které se budou děti pohybovat během celé taneční show. Kostýmy zůstanou po celou dobu akademie v šatnách a domů si je děti odnesou až po skončení posledního vystoupení. V šatnách si také mohou nechat i ostatní věci spojené s vystoupením, různé hry na zkrácení si chvíle mezi vystoupeními. Prosím, aby členové (vystupující) měli dostatek jídla a pití!! 

RODIČE MAJÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO ŠATEN!!
(ZA CENNOSTI PŘ: MOB. TELEFON, TABLET, NÁUŠNICE, ŘETÍZKY APOD. NERUČÍME!!)

RODIČE MINI KATEGORIE MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU TANEČNÍ SHOW SE SVÝMI DĚTMI V ŠATNĚ, POPŘÍPADĚ SE DOMLUVÍ OHLEDNĚ HLÍDÁNÍ MEZI SEBOU. PROSÍME, ABY RODIČE MĚLI DO ŠATNY PŘEZŮVKY.

PRODEJ VSTUPENEK !!!!!!!!!

DNE 21.1.2019 OD 7:00 HODIN DO 19:00 HODIN U RECEPCE DDM BUDE PROBÍHAT PRODEJ VSTUPENEK PRO ČLENY KLUBU - 2 VSTUPENKY NA KAŽDÉ VYSTUPUJÍCÍ DÍTĚ.

OD 22.1.2019 BUDE ZBYTEK VSTUPENEK, KTERÉ SI ČLENI KLUBU NEVYZVEDNOU VOLNĚ V PRODEJI PRO VŠECHNY NA RECEPCI DDM ORLOVÁ. 

VSTUPENKY NENÍ MOŽNO ODKLÁDAT ANI PŘEDEM REZERVOVAT.

PRO JAKÉKOLIV DALŠÍ INFORMACE VOLEJTE NA:731 177 824

ŠUREČKOVÁ DAGMAR 
(HLAVNÍ TRENÉR)