Výtvarný relax pro dospělé -> máte chuť se odreagovat od všudy přítomného stresu a shonu kolem Vás? Kurzy s Vlastou jsou plné pohodové atmosféry a ještě si i něco vyrobíte:) Máme ještě pár volných míst -> každé úterý od 15:30 u nás v DDM v Orlové:)

Aktuality / Info. pro členy

 !!!!! INFORMACE PRO VŠECHNY ČLENY !!!!!!
PŘIPOMÍNÁM VŠEM, ŽE JE ZAKÁZÁNO ZVEŘEJŇOVAT CHOREOGRAFIE SOUTĚŽNÍCH SKUPIN NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ČI SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!!! 


V TÝDNU OD 25.5.2015 - 31.5.2015
- ODPADAJÍ TRÉNINKY SOUTĚŽNÍ SKUPINĚ JUNIOŘI A + HLAVNÍ KAT. (KONDIČNÍ CVIČENÍ ZŮSTÁVÁ)

 


8.6.2015 - "Cyklo běh za Českou republiku bez drog 2015"

- Vystoupí - Dětská kategorie A, Juniorská kategorie A
- Akce probíhá v dopoledních hodinách, děti obdrží omluvenky do školy.
- Sraz: v 8:15 před Kulturním domem v Orlové, vystoupení pak proběhne v 9:00 hod. Po odtančení mohou jít děti ihned domů.POZOR ZMĚNA ČASU KONDIČNÍHO CVIČENÍ
DĚTSKÉ KATEGORIE A
KONDIČNÍ CVIČENÍ BUDE VŽDY PROBÍHAT OD 16:00 - 17:00 HOD.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ VAŠI TRENÉŘI:))

 


DANCE ACADEMY 2015
TERMÍN: 16. – 18.6.2015
(VYSTOUPENÍ POUZE V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH)
16.6.2015 vystoupení odpoledne v 16:00 a 18:00 hod. 
17.6.2015 vystoupení odpoledne v  17:00 hod.
18.6.2015 vystoupení odpoledne v 17:00 hod.
Vstupné 50,- Kč. 

VSTUPENKY NA  PŘEDSTAVENÍ BUDOU V PŘEDPRODEJI 8. - 9.6. 2015 od 7:30 do 12:00 a 13:00 - 18:00 hod u p. Kristen (tel.:605423390) v DDM ORLOVÁ. Na tanečníka max. 6 ks. Tyto dny se budou prodávat vstupenky jen pro RODIČE tanečníků, každý prodej se bude zaznamenávat na seznamy.

Od 10.6.2015 od 8:00 hod. budou vstupenky předány na vrátnici a  začne prodej pro veřejnost, proto prosím všechny rodiče, aby si vstupenky koupili 8.  nebo 9.6.2015 u p. Kristen.
 
Generální zkouška – pondělí 15.6.2015 od 16:00 hod. ÚČAST VŠECH ČLENŮ NUTNÁ!!!!
PŘÍCHOD NA ODPOLEDNÍ VYSTOUPENÍ
16.6.2015 NEJDŘÍVE V 15:00 HOD., NEJPOZDĚJI V 15:45 HOD.
17.6.2015 NEJDŘÍVE V 16:00 HOD., NEJPOZDĚJI V 16:45 HOD.
18.6.2015 NEJDŘÍVE V 16:00 HOD., NEJPOZDĚJI V 16:45 HOD. 

Na odpoledním představení děti odchází až po skončení celé taneční show, jelikož na každém odpoledním představení bude probíhat děkování divákům všech účinkujících.

Každá taneční skupina bude mít určenou šatnu, ve které se budou děti pohybovat během celé taneční show.

Kostýmy zůstanou po celou dobu akademie v šatnách a domů si je děti odnesou až po skončení posledního představení.

V šatnách si také mohou nechat i ostatní věci spojené s vystoupením, různé hry na zkrácení si chvíle mezi představeními.

Prosím, aby členové (vystupující) měli dostatek jídla a pití!!
.
RODIČE MAJÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO ŠATEN!!
(ZA CENNOSTI PŘ: MOB. TELEFON, NÁUŠNICE, ŘETÍZKY APOD. NERUČÍME!!)

RODIČE MINI KATEGORIE MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU TANEČNÍ SHOW SE SVÝMI DĚTMI V ŠATNĚ, POPŘÍPADĚ SE DOMLUVÍ OHLEDNĚ HLÍDÁNÍ MEZI SEBOU. TÍMTO VÁS TAKÉ CHCEME POPROSIT, ABY JSTE SVÉ RATOLESTI PŘIVEDLY NA PŘEDSTAVENÍ VŽDY 45 MIN. PŘED ZAHÁJENÍM VYSTOUPENÍ, JELIKOŽ DĚTI MUSÍME UČESAT A PŘIPRAVIT. TAKTO MALÉ DĚTI JSOU V PROGRAMU VŽDY MEZI PRVNÍMI. PROSÍME, ABY RODIČE MĚLI DO ŠATNY PŘEZŮVKY.

Pokud dítě onemocní během třídenní akce, prosíme rodiče, aby o této skutečnosti neprodleně informovali trenéra svého dítěte.
 
 
Další informace u p. Dagmar Šurečková  (739 99 80 60, sureckovad@gmail.com)


22. - 24.6.2015 - PROBĚHNE AKADEMIE DDM ORLOVÁ
(KDE VYSTOUPÍ VŠECHNY ZÁJMOVÉ ÚTVARY Z DDM ORLOVÁ)
ZA NÁŠ TANEČNÍ KLUB SE ZÚČASTNÍ DĚTSKÁ KAT. A + JUNIORSKÁ KATEGORIE A
AKADEMIE BUDE PROBÍHAT V DOPOLEDNÍCH I ODPOLEDNÍCH HODINÁCH!
VÍCE INFORMACÍ V PRŮBĚHU MĚSÍCE

 

xnxx porn